Projektstöd / blanketter

Hitta mer information och blanketter om projektstöd här: Jordbruksverket

Kartor

Ett leaderområde får inte ha mer än 100.000 invånare. I Göteborgs Insjörike, har därför några tätbebyggda områden plockats bort. I vår kommun, Härryda, är det endast centrala Mölnlycke och Pixbo som inte ingår medan Wendelsberg och Råda Säteri ingår, samt hela Landvetter och kommunens östra delar.

Totalt ingår 18 332 invånare i leaderområdet i Härryda kommun.

Här kan du hitta kartor över vårt nya leaderområde:

http://www.goteborgsinsjorike.se/?page_id=143

Leader 5 = Göteborgs insjörike

Vid möte den 11 september på Wendelsberg folkhögskola bildades föreningen Göteborgs Insjörike att forsätta arbetet med EU-programmet Leader 5 projekten. EU- ansökan skall göras färdig i år. En interimstyrelse valdes. I januari 2009 planeras invigning av Leaderkansliet som kommer att placeras i Partille.Från Härryda kommuns ideella sektor valdes Stefan Vorberg, OK Landehof och från företagssidan Ulla-Britt Andersson, Hälsans Hus Landvetter att ingå i sk LAG grupp som sammanlagt kommer att bestå av 25 medlemmar. LAG gruppen kommer att besluta om inkomna ansökningar. Mer information finns på Göteborgs insjörike hemsida.

Nu gäller det att jobba vidare med ideérna kring  Hindås nya storhetstid så att projektansökningar kommer till stånd.

Hälsar  Anders Fors

Välkommen hit!

Du har nu hittat källan till något som vi hoppas skall leda till flera nya tankar och idéer om ett blomstrande Hindås!

Vi i Hindås tillhör det blivande Leaderområdet som gått under arbetsnamnet LEADER 5. På senaste partnerskapsmöte 11 september beslutades att namnet på området blir GÖTEBORGS INSJÖRIKE. (Engelsk version: Göteborg Lake District)

De kommuner som ingår är: Alingsås, Lerum, Partille, Mölndal och vårt eget Härryda!

 

 

Ansökan om att bli ett Leaderområde skickas till Länsstyrelsen innan årsskiftet, och i bästa fall kan vi börja ansöka om nya projekt i början på 2009.

Kanske är detta början till Hindås andra storhetstid!